ȘCOALA ROMÂNO-BRITANICĂ

Status: Fundraising

Proiectul ȘCOALA ROMÂNO-BRITANICĂ are ca scop construirea un model educațional sub forma unui concept replicabil integral sau parțial în rândul comunității locale craiovene.

Suma:

3,065 RON

Galantomi:

1

Donatii:

16

Vrei să fii fundraiser? Contactează Organizația

 

Proiectul ȘCOALA ROMÂNO-BRITANICĂ are ca scop construirea un model educațional sub forma unui concept replicabil integral sau parțial în rândul comunității locale craiovene.

Astfel, ne propunem pentru prima etapă, perioada 2016 - 2021:

1. Înființarea Școlii Româno-Britanice având un plan de școlarizare inițial ce cuprinde 2 clase pregătitoare, a câte 14 copii, ce va crește proporțional în fiecare an de funcționare.

2. Reproiectarea modului de planificare, implementare și evaluare a conținuturilor educaționale studiate în etapa primară.

3. Formarea profesională a 100 de cadre didactice din Craiova în vederea asigurării unui proces instructiv-educativ atractiv, participativ, urmărind stilurile de învățare predominante pentru realizarea fixării/aplicării și dezvoltând constant inteligențele intra și inter-personale ale propriilor elevi.

4. Creșterea dragostei de învățătură a 140 de copii din Craiova prin dezvoltarea încrederii în școală, în importanța ei, în contribuția pe care aceasta o aduce viitorului lor prin aplicabilitatea și transpunerea în realitate a conținuturile educaționale reproiectate.

5. Educarea a 240 de părinți cu privire la importanța școlii și a educației în general ca principală achiziție în viață a copiilor.

6. Implicarea a 50 companii în susținerea constantă a proiectului cu resurse umane, informaționale, materiale și financiare, în vederea consolidării sustenabilității lui în comunitatea craioveană.

7. Implicarea a 10 organizații neguvernamentale în susținerea constantă a proiectului cu resurse umane, informaționale, materiale și financiare, în vederea dezvoltării prin activități extra-curriculare și de voluntariat a conceptelor studiate.

8. Implicarea a 14 instituții publice în susținerea proiectului cu resurse umane și logistice, în vederea susținerii conceptelor studiate de către copii prin vizite de studiu.

9. Dezvoltarea unui sentiment de apartenență în rândul a 140 de cupluri de părinți, din Craiova, ce urmează să contribuie în mod direct la înființarea, funcționarea și dezvoltarea școlii.

Bugetul anual pentru funcționarea Școlii Româno – Britanice este de 981.660 lei. Fondurile strânse prin intermediul Galantom vor acoperi costurile pentru organizarea field-tripurilor, a taberei de educație prin aventură și a celor 6 evenimente anuale realizate de copii (Targ Craciun, Charity Shop, Sports Day, Festivalul Copiilor, Muzeul Familiei, Festivalul Copiilor), a materialelor auxiliare și consumabile și a costurilor de întreținere curentă.

Fiecare donație de:

50 RON = costul cu materialele consumabile pe o săptămână pentru 1 copil,

100 RON = 1 săptămână de energie electrică pentru unitatea de învățământ

150 RON = 1 transport dus-intors pentru un field-trip.

200 RON = 1 săptămână de activități extra-curriculare

3825 RON = costul lunar pentru un elev al Școlii Româno-Britanice (dintre care 2250 este cofinanțarea pe care scoala o oferă din sponsorizări și donații pentru fiecare copil)

9000 RON = chiria lunară a spațiului școlar